Dobre produkty to 50% sukcesu
Montaż – to drugie 50% sukcesu

Zarówno handlowcy jak i montażyści są w naszej firmie wspólnie odpowiedzialni za ustalenie i zrealizowanie „dobrego” fachowego montażu wyrobów. Handlowcy nie funkcjonują wg zasady „sprzedać a niech montażyści martwią się o montaż”. Handlowcy już „pilnują standardu”, ustalają szczegóły na etapie zamawianie. Sporządzają specjalne – ściśle sprecyzowane przez nas protokoły montażowe które określają szczegółowo zakres prac zgodnie z zasadami sztuki wytycznymi i normami. Protokoły są wynikiem wielu lat praktyki, standaryzują w dobrym tego słowa znaczeniu montaż. Modyfikujemy protokoły regularnie gdyż mamy do czynienie z wieloma nowymi rozwiązaniami montażowymi …. przykład to wiele typów i form montażu kryjących się pod nazwą tzw. „ciepły montaż”.

Dobre wyroby: okna, bramy, napędy gwarantują dopiero 50% „sukcesu”, druga połowa przypada na prawidłowy montaż. Na sprawy montażowe kładziemy w naszej firmie szczególny nacisk. Wykonujemy go po prostu dobrze, zgodnie z wytycznymi ITB oraz Zrzeszenia Montażystów Stolarki.

Posiadamy autoryzacje, status certyfikowanego montażysty firm od firm, których wyroby sprzedajemy

Jako właściciel firmy GPSystem posiadam wykształcenie inżynierskie , w firmie pracują handlowcy z wieloletnim doświadczeniem ( większość także posiada wykształcenie wyższe ) i już na etapie pomiarów i zamówienia są obowiązani do uwzględnienia wszystkich szczegółów wymagań montażowych np. : zastosowania poszerzeń systemowych , mocniejszych sztywniejszych kotw montażowych ,celowości zastosowania określonego typu „ciepłego montażu”.

W firmie pracują montażyści z wieloletnim stażem po licznych szkoleniach z uprawnieniami np. elektrotechnicznymi , wielu montażystów ukończyło dobre średnie szkoły zawodowych np. Technikum Elektroniczne ) . Cały czas doskonalą swoje umiejętności gdyż postęp np. : w technikach montażu okiem w ostatnich latach jest znaczący .

Posiadamy własne, wyszkolone ekipy montażowe ( a nie podwykonawcze jak liczne firmy ) .

Ekipy są wyspecjalizowane:

  • montażyści bram i drzwi „każdego dnia” montują bramy, drzwi
  • „ekipa okienna” zajmuje się montażem okien
  • elektromonter – elektronik napędów.

Ta specjalizacja umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości usług. Uczestniczymy w spotkaniach i szkoleniach Zrzeszenia Montażystów Stolarki, gdzie zapoznajemy się na bieżąco z nowościami oraz doskonalimy umiejętności, aby utrwalić dobry standard montażu.

Montujemy bramy

Zgodnie z wymaganym standardem jakościowym, nasi pracownicy ekipy montażowych posiadają wieloletni staż i praktykę w instalacji bram od relatywnie prostych bram uchylnych , przez bramy segmentowe przydomowe , segmentowe automatyczne , bramy przemysłowe – bardziej skomplikowane z licznymi elektrotechnicznymi zabezpieczeniami . Postawą wysokich umiejętności montażystów są :

  • trening , codzienna praktyka , od kilku lat (od 3- do 12 lat ) nie robią nic innego , każdego dnia montują bramy
  • regularne szkolenia – nauka , co rocznie w okresie zimowym odbywają regularny cykl szkoleń u producentów , uzupełniany o montaże – szkoleniowe na konkretnej budowie ( instruktor montażu przyjeżdża do nas na konkretny montaż do klienta i nadzoruje wykonanie czynności cały dzień , wyłapuje co się jeszcze da poprawić , w praktyce sprawdza montaż nowości ).

Montujemy napędy bram

Wykonuje je elektrotechnik i elektronik od 10-12 lat każdego dnia , posiada uprawnienia status certyfikowanego montażysty firm Faac , Nice , Beninca oraz uprawnienie SEP

Montujemy okna

Otwory do montażu muszą być proste, z równą regularną powierzchnią – zarówno w otworach nowych lub gdy okna są wymieniane. Konieczne jest by stan muru gwarantował odpowiednio trwałe połączenie okna z murem. Okna wyposażone w listwy podparapetowe, ustawiane na klockach podporowych. Ustawienie ramy w otworze z zachowaniem luzów montażowych, pionu i poziomu ramy oraz przekątnej, zabezpieczone klinami dystansowymi. W szczególności w oknach balkonowych konieczne jest wykonanie posadzki na wymagany poziom do montażu okna lub, w przypadku gdy brak posadzki, zastosowanie poszerzeń dolnych systemowych. Zamocowania okna za pomocą kotwy i dybli. Okna ustawiane na elementach podporowych i klinowane, oraz kotwione zgodnie z normami co 15 – 20 cm od narożnika okna i kolejno co 40- 50 cm. Montaż skrzydeł oraz wykonanie niezbędnych regulacji. Powierzchnia do montażu musi być przygotowana, oczyszczona z pyłu, zwilżona woda przed dwustronnym nakładaniem pianki uszczelniającej.

Nie zamontujemy okien :

  • do nierównych otworów z nieregularna powierzchnia
  • gdy brak w oknach posadzki lub zamiennie poszerzeń systemowych, nie montujemy „okien w powietrzu, z otworem na dole, na cegłach itp.
  • bez listwy lub z kilkunastocentymetrowymi fragmentami listwy pod parapetowej.

Posiadamy także doświadczenie w najnowszych metodach montażu :

  1. Montaż z użyciem taśm – folii paraizolacyjnych i paraprzepuszczalnych – określany tez jak „ ciepły montaż” – korzystamy z technologii firmy Soundal
  2. Montaż w ścianach dwuwarstwowych w zewnętrznej warstwie ocieplenia przy użyciu kotew odstawnych JB-D. Zalecany dla poprawienia energooszczędności domu oraz jako standard w domach pasywnych.

Ciepły montaż (montaż warstwowy)

Opiera się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach.
ciepły montaż

Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią. Uszczelnienie wewnętrzne (taśma paroszczelna) stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Środkowa warstwa (piana montażowa) pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego. Uszczelnienie zewnętrzne (taśma paro przepuszczalna) zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz.

Wychodzimy z założenia, iż zarówno my jako dostawca jak i Klient budujący swój dom nie może sobie pozwolić na zastosowanie wyrobu niskiej jakości.

Naszą dewizą jest montaż wyrobów wysokiej jakości od uznanych, renomowanych producentów. To jakość materiałów oraz sprawdzone, odpowiednio zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne decydują o bezawaryjnym, długoletnim funkcjonowaniu wyrobu.

Ciepły montaż okien (w technologii SWS- Soudal Window System)

Umożliwia prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. „ciepły montaż”) stolarki otworowej, czyli trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeży w myśl ogólnej zasady: „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Użycie paroizolacyjnych taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

1. Przygotowanie podłoża
Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych (fot. 1), należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim primerem Deep Primer WBPR-21P – czas wysychania ok. 20 minut). Wyrównane podłoże – fot. 2 i 3.

2. Przyklejanie taśmy do ościeżnicy
Przykleić taśmę paroszczelną (czerwona) na ościeżnicę od strony wewnętrznej (fot. 4) oraz taśmę paro przepuszczalną (biała) od strony zewnętrznej (fot. 5). W narożnikach pozostawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho (fot. 6), skleić taśmę paskiem kleju.

3. Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym
Ustawić ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomować, wypionować (fot. 7) i unieruchomić przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna (fot. 8). Zamocować mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole (w zależności od zaleceń producenta okien) (fot. 9).

4. Przyklejanie taśmy paro przepuszczalnej do ościeża na zewnątrz
Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże (fot. 10). Po delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od montażu, w przypadku naklejania do zamontowanego wcześniej okna – niezwłocznie.

5. Wypełnianie szczeliny pianą poliuretanową
Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe. W zależności od miejsca stosowania i konstrukcji stolarki można zastosować piankę: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi, Soudafoam Maxi Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam. Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże – przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Sczelinę wypełniać pianą jedynie w części – piana rozpręża się podczas utwardzania – tak aby grubość pojedynczej warstwy nie była większa niż 3 cm (fot. 11). Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem (fot. 12), pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy.

6. Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwona) do ościeża od wewnątrz
Taśma paroszczelna (czerwona) chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża (fot. 13). Pasek butylu docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych doszczelnić klejem Vapourseal.

08-cieply-montaz-kolki-150x150 11-cieply-montaz-pianka-150x150 10-cieply-montaz-tasma-zewnetrzna-150x150 03-cieply-montaz-przygotowane-podloze2-150x150 4 3 05-cieply-montaz-tasma-wewnetrzna-150x150 12-cieply-montaz-obcinanie-naddatkow-150x150 13-cieply-montaz-tasma-wewnetrzna-150x150 2 06-cieply-montaz-tasma-ucho-150x150 1 Ciepły montaż okien (w technologii SWS) montaz-okna-sws-sm-150x150

Zależności wymiarowe i materiałowe dla systemu JB-D

Mechaniczne połączenie okien wyniesionych poza obrys ścian z murem ościeży wymaga zastosowania specjalnych elementów, konsoli i wsporników, które jednocześnie będą przenosiły na konstrukcję budynku obciążenia pochodzące od sił działających prostopadle do płaszczyzny okien (np. parcie wiatru), jak i sił działających równolegle do ich płaszczyzny (np. ciężar okna). Najpopularniejszym rozwiązaniem spełniającym te warunki jest system JB-D firmy SFS intec. System składa się z kilku typów konsoli dolnych, które powinny być dobierane w zależności od materiału z jakiego wykonane są mury budynku, odległości planowanego wysunięcia okna poza obrys ścian, ciężaru okna oraz konstrukcji jego części progowej, a także wsporników bocznych, które należy uznać za uniwersalne ponieważ w systemie występuje tylko jeden ich typ, wykorzystywany do montażu różnych okien.

Poniżej, przedstawiamy, a nieco dalej objaśniamy podstawowe zależności materiałowe i wymiarowe, na które koniecznie należy zwrócić uwagę planując wykonanie montażu w warstwie docieplenia przy użyciu wsporników bocznych i konsoli dolnych systemu JB-D.

Montaż w warstwie docieplenia w ścianach z: Bloczków silikatowych pełnych, betonu i betonu komórkowego

beton komórkowy

HV – zakres regulacji wysokości
AK – systemowy wymiar wysunięcia
AW – dodatkowa podpora wzmacniająca
ar – minimalna odległość pierwszego wkrętu od krawędzi ściany
a – minimalna odległość pomiędzy wkrętami mocującymi
FC – systemowe oznaczenie elementów mocujących dla ścian z betonu i cegły silikatowej
JB-DK – symbol literowy konsoli dolnej

Film instruktażowy: